História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°K)

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°K)
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°K)

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°K)