Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)